Sinds 1977 organiseren we ondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Vandaag zijn we op verschillende locaties actief in de regio Hoboken-Mortsel-Vremde.

Katrinahome biedt jou, een volwassene met een verstandelijke beperking kwalitatieve ondersteuning in dagbesteding en wonen aan. Daarbij gaan we voor warme zorg en kleinschaligheid. Jij staat hierbij centraal. Zo kan jij optimaal groeien in een inclusieve samenleving.

We nemen ook initiatieven om je belangen te behartigen bij de uitbouw van ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in onze regio.

Onze unieke kracht

Wij verbinden ons rechtstreeks met jouw uniek verhaal en doen dat bewust kleinschalig. Onze betrokken medewerkers zoeken continu naar de optimale ondersteuning, die nodig is om jouw zelfstandigheid maximaal te laten bestaan.


 

Visie

Je krijgt de kans om zelf aan het stuur te zitten en te bepalen hoe je je dagen invult, hoe je wil wonen en werken, kortom hoe jij ondersteund wil worden op verschillende levensdomeinen.

Bij ons vind je een uitvalsbasis om je weg te zoeken en verder te bewandelen. Je staat steeds centraal. We willen je de beste ondersteuning en zorg bieden, en blijven bieden. Dat betekent dat jij en je familie tevreden zijn. We doen dit met aandacht voor je talenten en ook je behoeften en noden.

We ondersteunen je flexibel en werken in dialoog met jou, je familie en je netwerk. We zetten in op de talenten en toewijding van medewerkers, vrijwilligers en partners. Samen met hen breiden we je netwerk uit. Zo blijf je actief en betrokken in onze samenleving.

 
 

Waarden-vol

Geborgenheid : We creëren voor jou een warme omgeving waarin je je goed voelt.

Warme deskundigheid :

Onze medewerkers combineren hun expertise met een persoonlijke en warme aanpak.

We moedigen hen aan om hun passies en talenten te ontplooien, leergierig te zijn en te groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Zo ontwikkelen onze medewerkers een deskundigheid waarmee ze kunnen voldoen aan jouw veranderende noden en verwachtingen en die van je netwerk.

Ontplooien :

In dialoog ontdekken we jouw talenten en zoeken we samen met je netwerk naar de beste manier om deze verder te ontplooien.

We blijven ons als organisatie continu in vraag stellen, om optimaal te kunnen ontwikkelen in een veranderende maatschappij.

Over grenzen :

We willen gebruikers, familieleden en vrienden, medewerkers, vrijwilligers en partners in onze werking stimuleren om grenzen te verkennen en te verleggen.

Als organisatie willen we naar buiten treden en samenwerken met lokale partners.

Terugblik

Hier vind je de jaarverslagen terug.

DSC_5471.jpg

De maanwandelaars heeft partnerschappen uitgebouwd met 
Opnieuw & C°
Natuurpunt
Transitie Mortsel
Samman vzw

De maanwandelaars vzw is lid van werkgeversorganisatie Vlaams Welzijnsverbond.

Natuurpunt

Natuurpunt

OPnieuw en c°

OPnieuw en c°

transitie mortsel

transitie mortsel

samman.png