De Maanwandelaars biedt jou, een volwassene met een verstandelijke beperking, kwalitatieve ondersteuning aan in jouw dagbesteding en de manier waarop je woont. Dit doen we met warme zorg en kleinschaligheid. Jij staat in dit verhaal centraal. Zodat jij optimaal kan groeien in een inclusieve samenleving. 

We nemen ook initiatieven om je belangen te behartigen bij de uitbouw van ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in onze regio. 

Onze unieke kracht

We verbinden ons rechtstreeks met jouw uniek verhaal en doen dat bewust kleinschalig. We zoeken continu naar de meest optimale ondersteuning die nodig is om jouw zelfstandigheid maximaal te laten bestaan en groeien. 

Visie

Je krijgt de kans om zelf aan het stuur te zitten en te bepalen hoe jij je dagen invult, hoe jij wil wonen en werken, kortom hoe jij ondersteund wil worden op verschillende levensdomeinen. 

Bij ons vind je een uitvalsbasis om je weg te zoeken en verder te bewandelen. Jij staat steeds centraal. We willen jou de beste ondersteuning en zorg bieden en blijven bieden. Dit betekent dat we jou en je familie tevreden willen maken en houden. We doen dit met aandacht voor jouw talenten, jouw behoeften en noden. 

We ondersteunen je flexibel en werken in dialoog met jou, je familie en je netwerk. We zetten in op de talenten en toewijding van medewerkers, vrijwilligers en partners. Samen met hen breiden we je netwerk uit. Zo blijf je actief en betrokken in onze samenleving.

Waarden-vol

  • Geborgenheid: We creëren voor jou een warme omgeving waarin jij je goed voelt.

  • Warme deskundigheid: Onze medewerkers combineren hun expertise met een persoonlijke en warme aanpak. We moedigen hen aan om hun passies en talenten te ontplooien, leergierig te zijn en te groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Zo ontwikkelt ons team een deskundigheid waarmee ze kunnen voldoen aan jouw veranderende noden en verwachtingen en die van je netwerk.

  • Ontplooien: In dialoog ontdekken we jouw talenten en zoeken we samen met je netwerk naar de beste manier om deze verder te ontplooien. We blijven ons als organisatie continu in vraag stellen, om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen in een veranderende maatschappij.

  • Over grenzen: We willen gebruikers, familieleden en vrienden, medewerkers, vrijwilligers en partners in onze werking stimuleren om grenzen te verkennen en te verleggen. Als organisatie willen we naar buiten treden en samenwerken met lokale partners. 

Kwaliteit

 

De Maandwandelaars vzw is een vergunde zorgaanbieder en werkt aan kwaliteitsvolle dienstverlening, zodat je ondersteund kan worden in een stabiele en zorgzame omgeving. De vergunning wordt uitgereikt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.De Maandwandelaars streeft naar goede kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning. Als dat zo is, willen we dat graag weten. Wij beschouwen het als een vorm van gratis advies. We willen graag met jou van klacht naar wens gaan. Klachten bespreken we samen en we zoeken naar een oplossing. Je kan er elke medewerker over aanspreken of je kan gebruik maken van het klachtenformulier.

Toezicht

De Zorginspectie houdt toezicht op alle ondersteuningsvormen die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap mogelijk maakt. Daarbij bekijkt ze de kwaliteit en de erkenningsvoorwaarden bij vergunde zorgaanbieders zoals De Maanwandelaars. Het toezicht wordt uitgeoefend via aangekondigde én onaangekondigde bezoeken in alle afdelingen.

Partners

De Maanwandelaars heeft partnerschappen uitgebouwd met:

De Maanwandelaars vzw is lid van werkgeversorganisatie Vlaams Welzijnsverbond.