Katrinahome werkt als vergunde zorgaanbieder aan een kwaliteitsvolle dienstverlening, zodat je ondersteund kan worden in een stabiele en zorgzame omgeving.

Niet tevreden?

Katrinahome streeft naar goede kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning. Als dat zo is, willen we dat graag weten. Wij beschouwen het als een vorm van gratis advies. 
Klachten bespreken we samen en we zoeken naar een oplossing. Je kan er elke medewerker over aanspreken of je kan gebruik maken van het klachtenformulier.

Toezicht

De Zorginspectie houdt toezicht op alle ondersteuningsvormen die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap mogelijk maakt. Daarbij bekijkt ze de kwaliteit en de erkenningsvoorwaarden bij vergunde zorgaanbieders zoals Katrinahome. Het toezicht wordt uitgeoefend via aangekondigde én onaangekondigde bezoeken in alle afdelingen.

Hieronder vind je het verslag van het laatste inspectiebezoek.